Arz, Arz Kanunu, Arzdaki değişmeye neden olan faktörler

dersnotlari

Administrator
Yönetici
ARZ

Arz :
Bir mal veya hizmetin arzı, diğer değişkenler sabitken belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarlarını ifade eder.

ARZ KANUNU

Arz Kanunu :
Diğer etkenler sabit kalmak üzere arz edilen miktar ile fiyat arasındaki pozitif ilişki vardır. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarda artar, fiyatı azaldıkça arz edilen miktarda azalır. Buna arz kanunu denir. Arz eğrisi pozitif eğilimlidir. Fiyat ile miktar arasında doğru orantı vardır.

Arzdaki değişmeye neden olan faktörler


  • Girdi fiyatlarındaki değişme ( Maliyetlerdeki değişme)
  • Diğer malların fiyatları
  • Teknoloji ve verimlilik
  • Gelecek hakkındaki beklentiler
  • Vergiler ve sübvansiyonlar
  • Endüstrideki firma sayısı
Arz eğrisi : Diğer değişkenler sabitken, değişik fiyat düzeylerinde arz edilen mal ve hizmet miktarlarını birleştiren eğriye arz eğrisi denir. Arz eğrisinin sağa kayarsa arzda artma, sola kayarsa azalma var demektir.

Marjinal ürün :
Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişime denir.
 
Üst