ASAL (DİREKT ) MALİYET YÖNTEMİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
ASAL (DİREKT ) MALİYET YÖNTEMİ

Asal (direkt) maliyet yönteminde, üretilen mamullerin maliyetine sadece DİMMG ile DİG yüklenmekte, GÜG lerinin tamamı maliyet dışında bırakılmaktadır.
Toplam Maliyet = DİMMG + DİG


Not : Asal Maliyet sisteminde GÜG maliyete eklenmez.ÖRNEK :
X üretim işletmesinin yıllık üretim miktarı 10.000 adettir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki gibidir.

DİMMG : 40.000 TL

DİG : 10.000 TL

Değişken GÜG : 4.000 TL

Sabit GÜG : 6.000 TL

Asal maliyet yöntemine göre işletmenin birim maliyeti kaç TL’ dir ?

ÇÖZÜM :

Toplam Maliyet = DİMMG + DİG


Toplam Maliyet = 40.000 + 10.000

Toplam Maliyet = 50.000 TL

Birim maliyet = 50.000 / 10.000

Birim maliyet = 5 TL
 
Üst