Atmosfer konu özeti

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Coğrafya dersi Atmosfer konusu konu özeti.

Atmosfer
Atmosferin Yararları:

 • Yeryüzünün aşırı ısınıp aşırı soğumasını önler.
 • İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.
 • Güneş ışınlarını kırıp dağıtır böylece gölgeler de sıcaktır.
 • Ozon tabakası sayesinde zararlı ışınları süzer.
 • İyonosfer sayesinde iletişimi sağlar.
Atmosferin Katmanları:

1. Troposfer:


 • Yerçekimi, ekvatorda ısınan havanın yükselmesi sebebiyle kalınlığı her yerde aynı değildir.
 • Su buharı içirir bu sebeble iklim olayları burada gerçekleşir.
 • Dünyamız yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Çünkü alt kesimlerde gaz oranı fazladır.
 • Hem yatay hem dikey hava hareketi görülür.
2. Stratosfer:

 • Sadece yatay yönlü hava hareketi görülür.
3. Ozonosfer:

 • Ozon gazından oluşur.
 • Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
4. Mezosfer:

 • Yıldızlar burada kayar.
5. Termosfer:

 • Sıcaklığın güneşin etkisine göre 200 ile 1600°C’dir.
 • Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır.
6. Eksozfer:

 • Atmosferin en üst katıdır.
 • Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur.
 • Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.
 • Bu katmandan sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar.
 • Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yerçekimi çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir.
 
Üst