Atmosfer nedir ? Atmosferin faydaları nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
ATMOSFER
Atmosfer nedir ? Atmosferin faydaları nelerdir ? Atmosfer konu özeti.

Atmosfer, Yer çekiminin etkisiyle Dünya’yı çepeçevre saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer denir.
ATMOSFERİN FAYDALARI
-Güneşten gelen zararlı ışınları tutar(ultraviyole ışınları).
-Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
-Uzaydan gelen meteorların parçalanmasına neden olur.
-Güneş ışınlarını dağılmasını sağlayarak,gölgede kalan yerlerin tam karanlık olmamasını sağlar.
-Işığı ,sıcaklığı ve sesi geçirip iletilmesini sağlar.
Atmosferin %99’unu azot ve oksijen oluşturur.Her ikisi de insanın yaşamı için gereklidir.Atmosferdeki gazlar sabit ve değişken gazlar olarak ikiye ayrılır.
Atmosferdeki sabit gazlar şunlardır;
Azot,Oksijen,Helyum,Hidrojen,Xenon
Atmosferin 5 tane katanaı vardır bunlar;
Troposfer:
Atmosferin yerle temas eden en alt katmanıdır.gazların en yoğun olduğu katmanıdır.Atmosferin en önemli katmanıdır diyebiliriz.Çünkü gazların %75’i, su buharının da tamamı burada bulunur.Bu sebepten dolayı yağışlar vb. atmosferik olaylar sadece bu katmanda görülür.
Stratosfer:
Traposferden sonraki katmanımızdır.Yatay hava hareketleri görülür.Su buharı olmadığı için dikey hava hareketleri görülmez.Sadece yatay hareketlerin görülmesi sonucunda diğer tabakalar arasında taşınım görülmez.Bu tabakanın üst kısmında ozon gazları bulunur.
Mezosfer:
Yeryüzünün koruyucu katmanıdır.Küçük boyutlu gök taşları bu katmanda sürtünmeden dolayı buharlaşarak kaybolur.Mezosferin içinde bulunan katmanlar.
Ozonosfer:Bu tabakada ozon gazları bulunur.güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar,ozon gazları tarafından tutulur.Bundan dolayı canlılar için koruyucu katmandır.
Eğer ozon tabakası incelir ve koparsa şunların olması muhtemeldir.canlının kalıtım materyalini tahrip eder(dna).Canlının bağışıklık sistemini bozar.Cilt kanserini arttırır.Bazı göz hastalıklarına yol açar.Biyolojik çeşitliğin azalmasına yol açar.Küresel ısınmayı artırır.
Kemosfer:Zararlı ışınları tutulması az miktarda burada da görülür.ayrıca gazların iyonlara ayrılmaya başladığı yerdir.
Termosfer:
Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir.Sıcaklığın güneş etkisine göre 200-1600 derece arasındadır.Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arası elektron alışverişi oldukça fazladır.bu nedenle radyo dalgaları oldukça iyi iletilir.
Ekzosfer:
Atmosferin en üst katmanıdır.Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur.Kesin sınırı bilinmemekle beraber üst kısmı yerden yaklaşık olarak 10.000 km olarak kabul edilmiştir.Yapay uydular burada bulunur.
 
Üst