Başkalaşım ( Metamorfik ) Kayaçların Genel Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Başkalaşım ( Metamorfik ) Kayaçların Genel Özellikleri
  • Genellikler kristalli bir yapıları vardır.
  • Yeni mineraller içerirler.
  • İlk kayaca ait tabakalı yapı zamanla kaybolabilir.
  • Çok ender olarak fosil bulunabilir.
Magmanın yüksek sıcaklığı ve kayaçların yaptığı basıncın etkisiyle başka bir kayaca dönmüş halidir. Sert ve dayanıklı kayaçlardır. Başlıca Başkalaşım Kayaçları ;

  • Kalker yüksek sıcaklık ve basınç altında -> Mermer‘e dönüşür.
  • Kömür yüksek sıcaklık ve basınç altında -> Elmas‘a dönüşür.
  • Granit yüksek sıcaklık ve basınç altında -> Gnays‘a dönüşür
  • Kumtaşı yüksek sıcaklık ve basınç altında -> Kuvarsit‘e dönüşür.
  • Kiltaşı yüksek sıcaklık ve basınç altında -> Şist‘e dönüşür.
 
Üst