Borcu sona erdiren sebepler nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
BORCUN İFASI (ÖDEMESİ)
Borcu sona erdiren sebepler
1-İfa (ödeme)
2-İbra :Alacaklının borçluyla yaptığı sözleşme ile alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır. Alacaklı iflas etmişse borçluyu ibra edemez. İbra ile borç sona erer.
3-Zamanaşımı
4-Kusursuz imkansızlık
5-Tecdit(yenileme):Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirerek sona erdirilmesidir. Tecdit tarafların anlaşması ile olur.
6-Takas:İki kişi arasında aynı cinsten karşılıklı borçların bunlardan birinin tek taraflı beyanı ile sona erdirilmesidir. Bir kimsenin takas hakkına sahip olabilmesi için Karşı tarafa hem borçlu hem de ondan alacaklı olması gerekir. Buna karşılılık şartı denir. Tarafların birbirlerinden olan alacaklarının aynı cinsten olması, borçların istenebilir (muaccel) olması, takastan feragat edilmemiş olmaması gerekir.
7-Alacaklı ile borçlu sıfatlarının birleşmesi: Alacaklı ve borçlu sıfatının bir kişide toplanması halinde borç sona erer Not: Para borcu: alacaklının ikametgahının bulunduğu yerde ödenir. Parça borçları sözleşme yapılırken o parçanın bulunduğu yerde ödenir. Diğer tüm borçlar, Borcun doğma zamanında borçlunun oturduğu yerde(borçlunun ikametgahında)ifa olunur
 
Üst