Butlan (Hükümsüzlük) Nedir ? Butlan sebebleri ve Sonuçları Nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
BUTLAN(HÜKÜMSÜZ):
Yasanın emrettiği şekilde yapılmayan sözleşmeler, aksine hüküm mevcut değilse batıldır(hükümsüzdür)

Butlan sebebleri:

1-Ehliyetsizlik
2-Şekle aykırılık
3-Muvazaa
4-Sözleşmenin konusunun emredici hükümlere, kamu düzenine, örf ve adetlere, ahlaka, kişilik haklarına aykırı veya imkansız olması.

Butlanın sonuçları

1-Batıl işlemler kesin hükümsüzdür. Baştan itibaren hiçbir hukuki sonuç doğurmazlar
2-Batıl İşlem belli bir zaman geçmesiyle veya butlan sebebinin ortadan kalkmasıyla geçerli hale gelmez. Gerekli şartlara uyularak yeniden yapılması gerekir.
3-Butlanı sadece taraflar değil yararı olan üçüncü kişilerde ileri sürebilir.
4-Butlan ileri sürülmemiş bile olsa davada yargıç butlan sebebini kendiliğinden (re’sen) dikkate alır
 
Üst