Coğrafya'ya Giriş konusu özeti

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Coğrafya'ya Giriş
Coğrafya: Yeryüzünü meydana getiren doğal unsurların oluşum, özellik, dağılış ve insanlarla olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.
Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler:
 • Demografi
 • Jeoloji
 • Jeofizik
 • Limnoloji
 • Patomoloji
 • Pedaloji
 • Meteroloji
 • Kartografya
 • Petrografya
 • Oseneografya
 • Antropoloji
 • Jeodezi
Coğrafyanın İlkeleri:
 • Dağılış (Coğrafyaya özgüdür.)
 • Bağlantı-İlişki
 • Nesnellik
 • Sentez
Doğal Sistemler:
 • Atmosfer
 • Litosfer
 • Hidrosfer
 
Üst