DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİ

Değişken maliyet yönteminde, üretilen mamullerin birim maliyetinin hesaplanmasında yalnızca değişken nitelikte olan DİMMG, DİG ve GÜG’lerinin değişken kısmı dikkate alınmaktadır.


Toplam Maliyet = DİMMG + DİG + Değişken GÜG
ÖRNEK : X üretim işletmesinin yıllık üretim miktarı 15.000 adettir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki gibidir.

DİMMG : 40.000 TL

DİG : 10.000 TL

Değişken GÜG : 4.000 TL

Sabit GÜG : 6.000 TL

Tam maliyet yöntemine göre işletmenin birim maliyeti kaç TL’ dir ?ÇÖZÜM :


Toplam Maliyet = DİMMG + DİG + Değişken GÜG

Toplam Maliyet = 40.000 + 10.000 + 4.000

Toplam Maliyet = 54.000 TL

Birim Maliyet = 54.000 / 15.000

Birim Maliyet = 3,60 TL
 
Üst