Denetçinin Görüş Bildirmekten Kaçınmaya Neden Olan Olaylar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Denetçinin Görüş Bildirmekten Kaçınmaya Neden Olan Olaylar  • Önemli belirsizliklerin olması
  • Yeterli kanıt toplanamaması
  • Denetim kapsamının görüş bildirilemeyecek kadar sınırlandırılmış olması
  • Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesinin işletme için hayati tehlike yaratması
 
Üst