Denetim, Denetimin Amaçları, Denetimin Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİMİktisadi faaliyetlerin ve olayların önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun araştırılması sonuçlarının ilgi duyanlara aktarılması için kanıt toplama ve toplanan kanıtların değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir süreçtir.Not : Denetim kaydetme ve sınıflandırma işlemi değildir. Denetim mali tablolar hakkında kesin yargı bildirmez.DENETİMİN AMACIBağımsız denetimin amacı mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu belirlemektir.DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  • İşletme hakkında yapılan incelemeyi ilgililere bildirmek
  • Yapılacak denetim için kanıt toplamak
  • İşletme faaliyetlerinin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu saptamak
Yapılan incelemeyi rapor haline getirmek
 
Üst