DENETİM RİSKLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM RİSKLERİ


Denetim Riski : Mali tablolarda önemli yanlışlar olduğu halde denetçinin mali tabloların doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş bildirmesine denetim riski denir.Denetçinin yaptığı denetim sonunda denetlediği finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme olasılığına denetim riski denir.1. Yapısal Riskİç kontrol sistemini oluşturan politikaların ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlıklara maruz kalması Yapısal Riski oluşturur.İşletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgelerin yaptığı açıklamaların önemli bir yanlışlık içerme olasılığına yapısal risk denir.2. Kontrol RiskiYanıltıcı beyanların işletmenin iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi riskine kontrol riski denir.İç kontrol ve muhasebe sistemi ile önlenemeyen fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan riske kontrol riski denir.

3. Bulgu RiskiMali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamaması riskine bulgu riski denir.
 
Üst