DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR  • Kanıtların yeterliliğinin ve kalitesinin değerlendirilmesi
  • İşletmeden hataların düzeltilmesinin istenmesi
  • Çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi
  • Önemlilik düzeyinin ve denetim risklerinin son defa ölçülmesi.
 
Üst