DENETİM SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

  • Denetimin Amacı Kapsamı ve Özel Nedenleri
  • Müşteri İşletmeye Başka Hizmet Verilecekse Bunlar
  • Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri
  • Ücret
  • Denetimin Başlama ve Bitiş Tarihi
  • Denetimde Görevlendirilecek Denetçiler
  • Denetim Raporunun Muhtemel Teslim Tarihi
 
Üst