DENETİM STANDARTLARI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM STANDARTLARI


Denetçilerin her denetimde uymak zorunda olduğu temel şart ve kurallar bütününe genel kabul görmüş denetim standartları denir.


1. GENEL STANDARTLARKişisel Standartlarda denir. Denetçinin niteliklerini belirler. • Mesleki eğitim deneyim bilgi
 • Bağımsız davranma
 • Mesleki özen ve dikkat
 • Sır saklama reklam ve ticaret yapmama
 • Ahlaki olmayan işlerle uğraşma


2. ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARIMuhasebe denetiminde denetim kapsamının ve denetim işlemlerinin belirlenmesinden denetim bulgularının raporlanmasına kadar olan süreçteki uygulamaların ne şekilde olması gerektiğini belirleyen standartlara çalışma alanı standartları denir. • Planlama ve gözetim
 • İç kontrolün incelenmesi
 • Kanıt toplama


3. RAPORLAMA STANDARTLARI • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumluluk
 • Devamlılık
 • Tutarlılık
 • Tam açıklama
 • Görüş bildirme


Denetçinin yeni bir anlaşma yapmadan önce müşteri hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması için gerekli politika ve prosedürlere kalite kontrol standardı denir.
 
Üst