DENETİM TÜRLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM TÜRLERİ


1. AMACINA GÖRE • Mali tablolar denetimi
 • Uygunluk denetimi (Vergi Denetimi)
 • Faaliyet denetimi
 • İç denetim


2. KAPSAMINA GÖRE • Özel denetim
 • Ara denetim (Sınırlı Denetim)
 • Zorunlu denetim
 • İhtiyari denetim
 • Sürekli denetim


3. STATÜSÜNE GÖRE • Bağımsız (Dış) denetim
 • İç denetim
 • Kamu denetimi
 
Üst