DENETİM TÜRLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DENETİM TÜRLERİ

AMACINA GÖRE
KAPSAMINA GÖRE
STATÜSÜNE GÖRE
1 Mali Tablolar Denetimi1 Özel Denetim1 Bağımsız (Dış) Denetim
2 Uygunluk Denetimi2 Ara Denetim2 İç Denetim
3 Faaliyet Denetimi3 Zorunlu Denetim3 Kamu Denetimi
4 İç Denetim4 İhtiyari Denetim
5 Sürekli Denetim


A- AMACINA GÖRE DENETİM

1-Mali Tabloların Denetimi :
Mali Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) denetimidir.

MALİ TABLOLARIN DENETİMİNDE KULLANILAN ÖLÇÜT GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİDİR.2-Uygunluk Denetimi : Bir işlemenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin işletme yönetimi veya yasama organı tarafından incelenmesidir.

VERGİ DENETMENLERİNİN YAPTIĞI DENETİM UYGUNLUK DENETİMİDİR.3-Faaliyet Denetimi :
İşletmenin organizasyon ve örgütsel yapısını iş akışlarını ve yönetim başarısını saptamaya yönelik yapılan denetime faaliyet denetimi denir.4-İç Denetim : İşletme varlıklarının zarara karşı korunup korunmadığını, faaliyetlerin belirlenen ölçülere uygun olup olmadığını, iç kontrol sisteminin verimliliğini kontrol eden denetimdir.

B- KAPSAMINA GÖRE DENETİM

1-Özel Denetim :
SPK tabi işletmelerin BİRLEŞME, DEVİR, TASFİYE, HALKA ARZ gibi durumlarda yaptırması gereken denetimdir.2-Sürekli Denetim : SPK tabi şirketlerin HER YIL SONUNDA yaptırdığı denetimdir.3-Sınırlı Denetim : SPK tabi şirketlerin ARA MALİ TABLOLARIN (3.6.9 DÖNEMLER) denetlenmesidir.4-İHTİYARİ DENETİM :
HİÇ BİR YASAL SORUMLULUK OLMADAN İŞLETMENİN KENDİ İSTEĞİ İLE YAPTIĞI DENETİMDİR.
 
Üst