Devamlı Dosyalar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Devamlı DosyalarBirden fazla dönemde yararlanılabilen ve işletmenin genel durumunu gösteren belgelerin bulunduğu dosyalara devamlı dosyalar denir.Bir denetçinin aynı müşteri ile sürekli çalışması durumunda dönemler itibariyle değişmeyen konularla ilgili bilgilerin bulunduğu denetim dosyasına sürekli dosya denir.Devamlı dosyalarda bulunan belgeler  • Ana sözleşme
  • Vekaletnameler
  • İmza sirküleri
  • Örgüt şemaları, anketler, akış şemaları
  • Hesap planı
  • Faaliyet raporları
  • Muhasebe yönetmeliği
  • Beyannameler
  • Kira kontratları
 
Üst