DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

Bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

720 Direkt İşçilik Gideri

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma

722 Direkt İşçilik Ücret Farkı

723 Direkt İşçilik Süre Farkı
 
Üst