Dış ticaret politikasının amaçları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Dış ticaret politikasının amaçları

1 -Dış rekabetten korunma

2- Ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi

3- Ekonomik kalkınma

4- Piyasa aksaklıklarının giderilmesi

5- Ekonominin liberalleşmesi

6- Hazineye gelir sağlamak

7- İç ekonomik istikrarın sağlanması

8- Dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma

9- sosyal ve siyasi nedenler

10- Otarşi(ülkenin ekonomisini dışa kapatmasıdır)
 
Üst