Dış ticaretinin teorilerinin dayandığı varsayımlar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Dış ticaretinin teorilerinin dayandığı varsayımlar

1- Ekonomi tam istihdamdır

2- Uluslar arası ticaret iki ülke arasında yapılmaktadır

3- Ticarete yalnız iki mal konu olmaktadır

4- Nakliye sigorta gibi masraflar yoktur.

5- Ticaret takas yoluyla olur

6- Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkeler arasında hareketsizdir.

7- Teknoloji, faktör arzları ve işgücü yeteneği veridir.
 
Üst