Dış ticarette korumacılığın nedenleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Dış ticarette korumacılığın nedenleri

1- Ulusal güvenliği sağlamak
2- Genç endüstri tezi
3- Stratejik dış ticaret politikası izlemek
4- Dampinge karşı koruma
5- Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi
6- Ulusal pazarlık gücünü artırma
7- Ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi
 
Üst