GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

İşletmenin üretim ve bu üretime bağlı hizmetler için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

730 Genel Üretim Giderleri

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkı

733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik farkı

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkı
 
Üst