GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN SAPTANMASI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN SAPTANMASI

  • Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direkt ilişki yoktur.
  • Genel üretim giderleri birbirinden çok farklı nitelikte çok farklı maliyet unsurlarından oluşur.
  • Genel üretim giderlerinin bir kısmı zaman içinde düzensiz bir dağılım gösterir.
  • Genel üretim giderlerinin bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda belirlenir.


Faaliyet Hacminin Tahmini

Aylık veya yıllık genel üretim giderlerinin bütçesi hazırlanırken öncelikle ilgili gider yerinde bütçeleme döneminde ne kadar üretim yapılacağının belirlenmesi gerekir.

Bu amaçla kapasite kavramlarından yararlanılır. Bunlar;

a- Teorik Kapasite : İşletmenin veya gider yerinin üretimde hiçbir kesinti olmaması durumunda ulaşabileceği en çok üretim miktarıdır.

b- Pratik Kapasite : Teorik kapasiten, tatiller, elektirik kesintileri, bakım onarım gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan boşa geçen zamanlar düşüldükten sonra kalan kapasitedir.Genel üretim giderlerinin sabit ve değişken kısımlarına ayrılmasında kullanılan teknikler

  • Muhasebe tekniği
  • En yüksek ve en düşük noktalar tekniği
  • Dağılım grafiği
  • En küçük kareler tekniği
 
Üst