Gümrük Tarife sistemleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Tek kolonlu tarife sistemi: Her mala ülke orijinine bakılmaksızın tek vergi uygulanır. Bu tarife sistemleri sadece gelir veya koruma amacı güden ülkeler için yararlıdır.

Çift kolonlu tarife sistemi: Her mal için 2 vergi vardır. Tarifelerden yüksek olanı üye olmayan ülkelere uygulanır. Diğerleri ise GATT/DTÖ(WTO) ne ülkelere uygulanır.


Üç kolonlu tarife sistemi: 3 ayrı vergi oranı vardır. Çift kolonlu sisteme daha düşük oranlı bir vergi eklenmesi ile bulunur. Bu tarife Gümrük birliği üyesi veya AB ülkelerine uygulanır.
 
Üst