Haksız fiilin unsurları nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Haksız fiilin unsurları:
1-Hukuka aykırı fiil
2-Zarar (Maddi veya manevi) Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat alacağı, zarar gören kişinin zararı ve sorumlu şahsı öğrenmesinden itibaren 1 yıl içinde zaman aşımına uğrar
3-Kusur: Kasten veya ihmal neticesinde olur. -Müterafık kusur:Haksız fiil sorumluluğunda, zarar görenin fiilin meydana gelmesinde kusuru olmasıdır.
4-İlliyet (nedensellik) bağı:
 
Üst