Harita konusu özeti

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Coğrafya dersi harita konusu özeti, harita nedir ? Harita uzunluk hesabı formülü ve hesaplanması

Harita

Harita: Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kış bakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır.

Bir çizimin harita olabilmesi için:

 • Kuş bakışı olmalı
 • Ölçek olmalı
 • Bir düzlem üzerinde olmalı
Projeksiyon Yöntemleri: Dünyamızın şeklinden dolayı haritalarda hata payı oluşur, bu hataları en aza indirmek için bu yöntemler kullanılır.

- Silindirik Projeksiyon: Ekvator ve çevresi

- Koni Projeksiyon: Orta enlemler

- Düzlem Projeksiyon: Kutuplar

- İzdüşüm: Yükseltilerin sıfır olarak kabul edilmesi

Haritada Bulunması Gereken Unsurlar:

- Başlık

- Ölçek

- Coğrafi Koordinatlar

- Lejant

- Yön Oku

Ölçeklerine Göre Haritalar

- Büyük Ölçekli


 • 1/200.000’e kadar
 • Planlar
 • Topografya
- Orta Ölçekli

 • 1/200.000 – 1/500.000
- Küçük Ölçekli

 • 1/500.000’den küçük
Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar:

- Genel Haritalar


 • Fiziki
 • Siyasi
 • İdari
 • Beşeri
 • Ekonomik
- Özel Haritalar

 • Deprem, sıcaklık vs.
harita uzunluk hesabı.png


Haritalarda Yerşekillerini Gösterme Yöntemleri:

1. Tarama


 • Eğim fazlaysa → kısa, kalın, sık çizgiler
 • Eğim azsa → uzun, ince seyrek çizgiler
2. Kabartma

 • Yerşekillerini en iyi gösteren yöntemdir ancak maliyeti fazla olduğundan fazla tercih edilmez.
3. Renklendirme

 • 0-200 m → yeşil
 • 200-500 m → açık yeşil
 • 500-1000 m → sarı
 • 1000-1500 m → turuncu
 • 1500-2000 m → açık kahverengi
 • 2000-3000 m→ kahverengi
 • 3000-4000 m → koyu kahverengi
 • 4000 m ve üzeri → beyaz
4. Gölgelendirme

 • Haritanın bir yerinden ışık verilir, ışık alan yerler açıktır, ışık almayan yerler koyudur.
5. İzohips

 • İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir, en yaygın yöntemdir.
Matematik Konum: Bir yerin paralel ve meridyen değerleri kullanılarak ekvator ve başlangıç meridyenine göre konumunun ifade edilmesidir.
 
Üst