İÇ KONTROL SİSTEMİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç kontrol sistemi; İşletme varlıklarının korunmasını, muhasebe verilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin kontrolünü, faaliyetlerin etkinliğinin geliştirilmesini ve yönetsel politikaları desteklemede tüm yöntem ve önlemleri içerir.İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMA AMAÇLARI

 • İşletme varlıklarının korunması
 • Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğinin sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması
 • Yönetsel politikaların etkinliğinin sağlanması
 • Yasa ve düzenlemelere uygun davranılması
 • Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında hazırlanması


İÇ KONTROL YAPISININ UNSURLARI

 • İşletmenin büyüklüğü
 • Yasal düzenlemeler
 • Sektörün sorunları
 • Yönetim bilgi sisteminin yapısı
 • İşletmenin hukuku şekli mülkiyet yapısı


İÇ KONTROL RİSKLERİNİN İŞLETMEDE ORTAYA ÇIKMA BİÇİMLERİ

 • Hatalar
 • Varlıklarda hata ile kayba uğraması
 • Varlıkların çalınması
 • Güvenlik eksikliği
 • Doğal afetler ve şiddet olayları


İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TANINMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER

 • Not alma
 • Akış şeması hazırlama
 • Anket – Soru Formu Uygulama Yöntemi
AKIŞ ŞEMALARI : Her hangi bir olayı ele alıp, başından sonuna kadar olan aşamaları şekil üzerine çizmeyi içeren yönteme akış şeması yöntemi denirİÇ KONTROL SİSTEMİNİ DEĞERLEMENİN AMACI MÜŞTERİ İŞLETMENİN SİSTEMİNDE VAR OLABİLECEK ZAYIF NOKTALARI ORTAYA ÇIKARMAKTIR.İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DIŞ DENETİM AÇISINDAN ÖNEMİ


 • Denetim alanlarının büyüklüğünü hesaplar
 • Yol göstericidir
 • Denetim tekniklerinin niteliklerini belirler
 • Denetim kanıtlarının güvenilirliğini etkiler
 • Denetim riskini etkiler
 • Denetim süresini belirler
 • Denetim maliyetini etkiler
 • Hata ve hilelerin bulunmasını sağlar


ASIL RİSK :
Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hata bulunma olasılığına ASIL RİSK denir.

DETEKSİYON RİSKİ : Denetçinin hata bulma ve ortaya çıkarmada yetersiz kalmasına DETEKSİYON RİSKİ denir.
 
Üst