İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI  • İşletme varlıklarının korunması
  • Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğinin sağlanması
  • Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında düzenlenmesi
  • Yasa ve düzenlemelere uygun davranılması
  • İşletme faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak
  • Yönetsel politikaların etkinliğini arttırmak
 
Üst