İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMA AMAÇLARI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMA AMAÇLARI

  • İşletme varlıklarının korunması
  • Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğinin sağlanması
  • İşletme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması
  • Yönetsel politikaların etkinliğinin sağlanması
  • Yasa ve düzenlemelere uygun davranılması
  • Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında hazırlanması
 
Üst