İcaba davet nedir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İcaba davet:Sözleşmenin kurulması aşamasında yapılan ve esaslı unsurlarını içermeyen, karşı tarafca kabul edildiğinde sözleşmeyi kurabilecek olgunlukta olmayan beyanlara icaba davet denir
Örneğin:Gazete ve tv reklamlarında fiyat gösterilmeden yapılan reklamlar, vitrindeki fiyatsız teşhirler icaba davettir. Ressamın tablolarını üzerinde fiyatıyla sergilemesi icaptır.
 
Üst