İhracattan vergi alınma nedenleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İhracattan vergi alınma nedenleri

a-Hazineye gelir sağlamak
b-Hammaddelerin yurtiçinde işlenmelerini özendirmek
c-Doğal hammadde arzını korumak
d-Ticaret hadlerini ülke lehine çevirmek
 
Üst