İŞLETME RİSKLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İŞLETME RİSKLERİ

İşletmenin gelecekte mevcut karlılık düzeyini engelleyecek, işletmenin yaşamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara işletme riski denir.

İŞLETMENİN AMAÇLARINA ULAŞABİLMESİNİ ENGELLEYEN OLAYLAR VE DAVRANIŞLARA İŞLETME RİSKİ DENİR.1- GENEL DIŞSAL RİSKLER


 • Yasal Yükümlülükler
 • Teknolojik Değişmeler
 • Doğal Afetler
 • Politik Gelişmeler


2- FAALİYET RİSKLERİ


 • Tedarik Riskleri
 • Üretim Riskleri
 • Satış Riskleri
 • Politik Gelişmeler


3- FİNANSAL RİSKLER


 • Pazar Fiyatları
 • Müşterilerin Kredibiliteleri
 • Likidite Riskleri


4- KURUMSALLAŞAMAMA RİSKLERİ

 • Örgütlenme Riskleri
 • Yönetim Riskleri
 • İletişim Yapısı
 • İletişim Kültürü
 
Üst