İzohipsler, İzohipslerin Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
İzohipslerin Özellikleri:

 • En geniş halka en alçak, en küçük halka en yüksektir.
 • Bir eğri üzerinde yükselti hep aynıdır.
 • Sıklaştıkları yerde eğim fazladır
 • Yükselti basamakları aynı anda artar.
 • Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı azdır.
 • Küçük ölçekli haritalarda yükselti farkı fazladır.
 • Kıyılar 0m’dir
 • Birbirlerini çevreleyen iki komşu izohipsin yükselti değerleri aynıdır.
 • Bir akarsunun her iki yanında bulunan izohipslerin yükselti değerleri aynıdır.
İzohips Haritalarda:

 • Zirveye doğru ters “v” → Vadi
 • Zirveye doğru düz “v” → Sırt
 • İki tepe arasında kalan kısım → Boyun
 • Doruk ve zirveler → ∆ veya ●
 • Akarsuyun denize doğru girinti yaptığı yer → Haliç
 • Dağın üstündeki çukurlar; sağdan, soldan, üstten ve alttan ortaya doğru oklarla gösterilir.
 • Akarsuların taşıdığı malzemenin kıyıda birikmesi → Delta
İzobat: Eş derinlik eğrisi

Ekuidistans: İki izohips arası yükselti farkı

- Eğim Hesaplama ve profil çıkarma yalnızca izohips haritalarda yapılabilir.
 
Üst