KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ1. Fiziki inceleme tekniği

2. Doğrulama tekniği

3. Belge incelemesi tekniği

4. Kayıt sürecinin incelenmesi tekniği

5. Yeniden hesaplama tekniği

6. Gözlem tekniği

7. Derinlemesine araştırma tekniği

8. Soruşturma tekniği

9. İlgili hesaplar arasında ilişki kurma tekniği

10. Analitik inceleme tekniği
 
Üst