Kefalet Türleri Nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Kefalet Türleri
1-Adi kefalet:Müteselsil olarak borç altına girildiğinin açıkça belirtilmediği veya kanunlarda açıkça müteselsil kefaletin kabul edilmediği hallerde olur. (kefilin kefilliğini bilmemesi)
2-Müteselsil kefalet:Alacaklının asıl borçlu yerine değil kefile başvurma hali
3-Birlikte kefalet:Bir borca birden fazla kişinin kefil olması
4-Kefile kefalet:Kefile kefil olma durumu
5-Rücua kefalet:İlk kefile karşı asıl borçlunun ödeme gücünün tekeffül ettiği kefalet türüdür. Kefilin asıl borçludan ödediği parayı istemesi Taşınmaz satımı hükmü doğuran sözleşmeler
1-Taşınmaz satım vaadi sözleşmesi
2-Şufa sözleşmesi 3-Vefa sözleşmesi
4-İştira sözleşmesi
 
Üst