Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması muhasebe kaydı

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması770 GENEL YÖNETİM GİDERİ

472 KIDEN TAZMİNATI KARŞILIĞI950 KANUNEN KABBUL EDİL.GİD.

950 KAN.KABUL.EDİL.GİD.AL.HS.
 
Üst