KİMYASAL TORTUL KAYAÇLAR

dersnotlari

Administrator
Yönetici
KİMYASAL TORTUL KAYAÇLAR
Kimyasal çözülme sonucu yer altına ve yer üstü sularının içinde bulunan minerallerin birikmesi sonucu oluşmuş kayaçlara Kimyasal Tortul Kayaçlar denir. Başlıca kimyasal tortul kayaçlar

  • Kalker (Kireçtaşı): Deniz ve okyanus havzalarında erimiş halde bulunan kirecin çökelerek taşlaşması sonucu meydana gelir.
  • Jips (Alçıtaşı): Beyaz renkli yumuşak, tırnakla kolayca çizilebilen bir taştır.
  • Kayatuzu:
  • Traverten: İçerisinde çözülmüş kalsiyum bikarbonat olan suların içinde ki eriyik mineralin çökelmesi sonucu oluşan tortul kayaçlardır. Türkiye’de Denizli – Pamukkale’de yeralan travertenler bu şekilde oluşmuşlardır.
  • Dolomit
  • Sarkıt
  • Dikit
  • Sütun
 
Üst