Maliyet Muhasebesi Formulleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Maliyet Muhasebesi Formulleri
BRÜT SATIŞ KARI = SATIŞLAR – SATILAN MAMÜL MALİYETİ
FAALİYET KARI/ZARARI = BRÜT SATIŞ KARI-FAALİYET GİDERLERİ
FAALİYET GİDERLERİ = GENEL YÖNETİM GİDERİ,PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD,AR-GE
FİNANSMAN GİDERLERİ HİÇBİR ZAMAN DİKKATE ALINMAZ
ASAL MALİYET = DİMM + DİG
DÖNÜŞÜM(DÖNÜŞTÜRME) MALİYETİ = DİG + GÜM
DEĞİŞKEN MALİYETLER = TOPLAM OLARAK DEĞİŞİR
DEĞİŞKEN MALİYETLER = BİRİM OLARAK DEĞİŞMEZ
SABİT MALİYETLER = TOPLAM OLARAK DEĞİŞMEZ
SABİT MALİYETLER = BİRİM OLARAK DEĞİŞİR
YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
HAMMADDE FİYATLARI YÜKSELİRKEN STOK MAL+KAR+VERGİ ÜRETİM MALİYETİ
FİFO YÜKSEK (FİKTİF KAR,GÖRÜNÜRDE KAR DÜŞÜK
LİFO DÜŞÜK YÜKSEK
HAMMADDE FİYATLARI DÜŞERKEN STOK MAL+KAR+VERGİ ÜRETİM MALİYETİ
FİFO DÜŞÜK YÜKSEK
LİFO YÜKSEK DÜŞÜK
GİDER YERLERİ
1 ESAS ÜRETİM GİDER YERİ 5 ÜRETİM YERLERİ YÖNETİMİ GİD.YERİ
2 YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERİ 6 AR-GE GİDER YERİ
3 YARDIMCI HİZMET GİDER YERİ 7 PAZ. SAT.DAĞ.GİDER YERİ
4 YATIRIM GİDER YERİ 8 GENEL YÖNETİM GİDER YERİ
İŞÇİLİK MALİYETLERİ
1) BOŞA GEÇEN ZAMAN KARŞILIĞI ALIN ÜCRETLER (BOŞ İŞÇİLİK)
A)ÖNLENEBİLİR SEBEPLER (HAMMADDE YOK+MAKİNE ARIZASI GENEL ÜRETİM GİD.HS. İZLENİR
B)ÖNLENEMEZ SEBEPLER (ENERJİ KES.+DOĞAL AFETL) ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZAR. HS
2) FAZLA ÇALIŞMA KARŞILI ALINAN EK ÜCRETLER ( FAZLA ÇALIŞMA ZAMMI)
A) SİPARİŞ DİREKT İŞÇİLİK GİD. HS İZLENİR
B) FİRMANIN KAPASİTE EKSİKLİĞİ GENEL ÜRETİM GİD.HS. İZLENİR
I.DAĞITIMIN TANIMI : Giderlerin (ortak veya endirekt gider) gider yerlerine dağıtımı
II.DAĞITIMIN TANIMI : YÜGY İLE YHGY de toplanan giderlerin esas üretim gider yerine dağıtımıdır
III.DAĞITIMIN TANIMI : EÜGY toplanan giderlerin o gider yerlerinde üretilen mamüllere dağıtımıdır
II. DAĞITIM
YÖNTEMLER
A) BASİT (DOĞRUDAN) DAĞITIM YÖNTEMİ Dağıtıma tabi gider yerlerinde toplanmış giderleri sadece esas üretim yerleri arasında dağıtıldığı yöntemdir. Gider yerleri arasında dağıtım yapılmaz.
B) KADEMELİ (ŞELALE) DAĞITIM YÖNTEMİ Dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki ilişki belli bir süre içinde tek yönlü olarak dikkate alınır. Dağıtıma tabi gider yerleri hizmet kıstası ya da gider büyüklüğü ölçülerinden yararlanılarak sıraya dizilir. 1) Diğer gider yerlerine en fazla hizmeti veren yardımcı gider yeri ilk sırayı alır. 2) Yardımcı gider yerleri eşit sayıda gider yerine hizmet sunmuşsa gider toplamı en yüksek olan yardımcı gider yeri önce dağıtılır. 3) 1.sırada dağıtılan yard.gid. yeri kendi kendine pay veremez. 4) 2.sırada gideri dağıtılan yardımcı gider yeri hem kendine hem de kendisinden önceki gideri dağıtılan yardımcı gider yerine pay veremez
C) MATEMATİKSEL DAĞITIM YÖNTEMİ Yardımcı üretim ve hizmet gider yerleri karşılıklı olarak birbirine pay verir. 1)Yardımcı gider yerleri kendilerine pay veremez 2) Her yardımcı gider yeri diğer yardımcı gider yerinden % olarak pay alır
D) PLANLI (STANDART) DAĞITIM YÖNTEMİ Dağıtıma tabi yardımcı üretim ve hizmet gider yeri giderlerinin, tahmin yoluyla veya bütçeler aracılığı ile belirlenerek, saptanan dağıtım oranlarına göre ilgili gider yerlerine dağıtılmasıdır.
E) KARŞILIKLI (TURLAMA) DAĞITIM YÖNTEMİ Dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki hizmet alışverişi dikkate alınmakta ve giderler yardımcı üretim ve hizmet gider yerlerine karşılıklı olarak dağıtılır.
BAŞABAŞ NOKTASI
BBN =) GELİRLER = GİDERLER
BBN =) KARA GEÇİŞ NOKTASIDIR
BBN =) KARI VEYA ZARARIN SIFIR (0) OLDUĞU NOKTADIR
BBN =) TOPLAM KATKI PAYI = TOPLAM SABİT MALİYET
BAŞABAŞ NOKTASI FORMÜLLERİ
1 BİRİM KATKI PAYI = BİRİM SATIŞ FİYATI – BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET
2 KATKI ORANI = 1- BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET (TOPLAM)
BİRİM SATIŞ FİYATI (TOPLAM)
TOPLAM SABİT MALİYETLER
3 BBN SATIŞ MİKTARI = BİRİM SATIŞ FİYATI – BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET (KATKI PAYI)
TOPLAM SABİT MALİYETLER
4 BBN SATIŞ TUTARI = 1- BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET (TOPLAM)
BİRİM SATIŞ FİYATI (TOPLAM)
5 GÜVENLİK PAYI (MARJI) FİİLİ (PLANLANAN) SATIŞLAR – BBN SATIŞ TUTARI
BBN SATIŞ TUTARI FORMÜLÜ TOPLAM SABİT MALİYETLER
BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET (TOPLAM)
BİRİM SATIŞ FİYATI (TOPLAM)
5 GÜVENLİK PAYI (ORANI) GÜVENLİK PAYI
FİİLİ (PLANLANAN) SATIŞLAR
MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ
A) KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ
1) TAM MALİYET SİSTEMİ = DİMM + DİG + DEĞİŞKEN GÜM + SABİT GÜM
2) DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİ = DİMM + DİG + DEĞİŞKEN GÜM
3) ASAL (DİREKT) MALİYET SİSTEMİ = DİMM + DİG
4) NORMAL MALİYET SİSTEMİ = DİMM + DİG + DEĞİŞKEN GÜM + SABİT GÜM
(SABİT GÜM KULLANILAN KAPASİTEYE GÖRE BULUNUR)
B) SAPTANMA ZAMANINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ
1) FİİLİ MALİYET SİSTEMİ üretim gerçekleştikten sonra maliyetler hesaplanır
2) TAHMİNİ MALİYET SİSTEMİ üretime başlamadan önce maliyetler hesaplanır. Geçmiş yıllar baz alınır
3) STANDART MALİYET SİSTEMİ Gelecek tahmin edilerek yapılan hesaplamadır. Üretime başlamadan önce maliyetler hesaplanır
C) ÜRETİM BİÇİMİNE GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ
1) SAFHA MALİYET SİSTEMİ benzer,seri,yığın mamül üreten işletmeler kullanır
2) SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ birden fazla çeşit mamül üreten işletmeler kullanır
Tahmini maliyet: Önceden belirlenen maliyetlere denir.
Seri imalat: Belirli zamanlarda belirli miktarlarda üretim yapılmasına denir.
Tali mamul: Tek bir üretim sürecinde kaçınılmaz olarak birlikte elde edilen mamullere denir.
Normal fire: Verimli çalışma koşullarında dahi kaçınılamayacak olan firelere denir.
Şarj imalat tipi: İmalata başlangıçta toplu olarak konan bir miktar hammaddenin belirli bir üretim süreci geçirdikten sonra mamul duruma gelmesidir.
Standart Maliyet Yönteminin Yararları:
– Maliyet öğeleri etkili bir şekilde kontrol edilir
– Mamul maliyetlerinin hesabında hız ve kolaylık sağlanır
– Planlama ve kontrol sayesinde; Üretim faktörlerinin verimliliğinin artmasıyla maliyetler düşürülebilir.
– Kısa dönemli sonuç hesaplarının düzenlenmesi ve stok değerlemesi kolaylaşır.
– İşletmede genel planlama ve özellikle üretim planlaması faaliyetleri kolaylaşır.
– İşletmenin organizasyonunu geliştirme ve daha verimli bir durumu getirme olanağı bulunur.
– İyi bir değerleme ve adil bir ücret politikası uygulanabilir.
Standart Maliyet Yönteminin Sakıncaları;
– Standartlar iyi belirlenmezse ya da eskirse analizlerde yanıltıcı sonuçlar çıkabilir
– Standartlara fazla önem verilmesi fiili maliyetlerin izlenmesinde ihmale yol açabilir
– Sistem kontrol bakımından, pahalı hesap ve kayıt işlemleri gerektirebilir.
– Standartlar personel üzerinde baskı yaratıp işletme içi beşe4ri ilişkileri gerginleştirebilir
– Her işletmenin yapısı böyle bir sistemin uygulanmasına elverişli olmayabilir.
SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ
MAMÜL MALİYETİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
1 ) DİMM XXX
2 ) DİG XXX
3 ) TAHMİNİ GÜM XXX
TOPLAM XXX
ÜRETİME YÜKLENEN GÜM = TAHMİNİ GÜM
ÜRETİMİN TOPLAM MALİYETİ = DİMM+DİG+TAH GÜM
SİPARİŞE EKSİK VEYA FAZLA YÜKLENEN TUTAR = TAHMİNİ GÜM – FİİLİ GÜM
SONUÇ OLUMSUZ (-) İSE EKSİK YÜKLEME
SONUÇ OLUMLU (+) İSE FAZLA YÜKLEME
YÜKLEME ORANI (HADDİ) = BİRİM MALİYET
YÜKLEME ORANI (HADDİ) = TAHMİNİ GÜM
TAHMİNİ FAALİYET HACMİ (ÜRETİM MİKT+DİS+MAK SAATİ
STANDART MALİYET YÖNTEMİ
HERŞEY TAHMİNİDİR
TAHMİNİ DİMM+TAHMİNİ DİG+TAHMİNİ GÜM
TAHMİNİ İLE FİİLİ ARASINDAKİ FARKA SAPMA DENİR
SAPMA TÜRLERİ
DİMM SAPMALARI
A) FİYAT SAPMASI (FİİLİ FİYAT – STANDART FİYAT) X FİİLİ MİKTAR
B) MİKTAR SAPMASI (FİİLİ MİKTAR – STANDART MİKTAR) X STANDART FİYAT
DİG SAPMALARI
A) ÜCRET SAPMASI (FİİLİ ÜCRET – STANDART ÜCRET) X FİİLİ SÜRE
B) SÜRE SAPMASI (FİİLİ SÜRE – STANDART SÜRE) X STANDART ÜCRET
GÜM SAPMALARI
A) BÜTÇE SAPMASI
B) VERİM SAPMASI
C) KAPASİTE SAPMASI
SAFHA (EVRE) MALİYET SİSTEMİ
Mamül maliyeti hesaplanırken 2 yöntem kullanılır
1 ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ 2 FİFO (İLKGİRENİLKÇIKAR) YÖNTEMİ
ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ
A) FİZİKİ MİKTAR (AKIM) YÖNTEMİ ÜRETİME GİREN MİKTAR = ÜRETİMDEN ÇIKAN MİKTAR
ÜRETİME GİREN MİKTAR = DBYMS+ÜRETİME BAŞLANAN MİKTAR
ÜRETİMDEN ÇIKAN MİKTAR = TAMAMLANAN MAMÜL+DSYMS+FİRE
B) EŞDEĞER ÜRÜN MİKTARI (EŞDEĞER BİRİM SAYISI)
EŞDEĞER BİRİM : Herhangi bir safhada tamamlanmış ve tamamlanmamış mamülleri aynı ölçekte
ifade etmektir
TAMAMLANAN MAMÜLLER + DSYM EŞDEĞER BİRİM SAYISI (DSYMS X TAMAMLANMA DERECESİ)
C) EŞDEĞER BİRİM MALİYET (1 MAMÜLÜN MALİYETİ)
DBYM MALİYETİ + CARİ DÖNEM MALİYETİ
EŞ DEĞER BİRİM SAYISI
D) TAMAMLANAN MAMÜLÜN MALİYETİ
TAMAMLANAN MAMÜL MİKTARI X EŞDEĞER BİRİM MALİYETİ
E) DÖNEMSONUYARI MAMÜLÜN MALİYETİ
DSYM EŞDEĞER BİRİM SAYISI X EŞDEĞER BİRİM MALİYETİ
F) BOZUK MAMÜL VE KUSURLU MAMÜL MALİYETİNİN HESAPLANMASI
BÜTÇELER
BÜTÇELENEN ÜRETİM MİKTARI=BÜTÇELENEN SATIŞ MİKTARI + İSTENEN DÖNEM SONU STOK – (DÖNEM BAŞI STOK)
NOT : Bir dönemin dönem başı stoğu izleyen dönemin dönem BAŞI stoğudur
OPTİMUM STOK DÜZEYİ
OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI = 2 X TOPLAM TALEP X SİPARİŞ MALİYETİ
ALIŞ FİYATI X STOK BULUNDURMA GİDERİ (%)
NOT : GİDERLERİN GELECEK DÖNEME İLİŞKİN KISMINA TÜKENMEMİŞ (AKTİFLEŞTİRİLMİŞ) MALİYET DENİR
NOT : GİDERLERİN CARİ DÖNEME İLİŞKİN KISMINA TÜKENMİŞ MALİYET DENİR
NOT : GELECEKTE GELİR ELDE ETMEK AMACIYLA VARLIK KULLANIMINA TÜKENMEMİŞ GİDER (AKTİFLEŞTİRİL-
MİŞ) GİDER DENİR
NOT : TEMEL BÜTÇELER = 1) FAALİYET BÜTÇESİ 2) YATIRIM BÜTÇESİ 3) FİNANSMAN BÜTÇESİ
NOT : MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ = BAŞABAŞ NOKTASI
“NOT : TEORİK(max) KAPASİTE = 1.bir işletmenin mevcut makine-tesisleri ile tam kapasite çalışabildiği varsayımıyla yapabileceği üretim.

“NOT : PRATİK(normal) KAPASİTE = Genellikle,tesis kapasitesi olarak maksimum kapasite düşünülürse de, bir işletme veya tesisin tahmin edilen hakiki üretim kapasitesinin sürekli olarak maksimum kapasitede kalması, çok zor, hatta imkansızdır, Çünkü, bakım-tamirler, beklemeler, duraklamalar, montaj ve ayarlamalar, çalışmaya hazır hale getirmeler, çalışma yanılgılarından değeri gecikmeler v.b., makinelerin veya işletmelerin belirli çalışma sürelerinin % 100’ünü doldurmalarına imkan vermez. Bu tür gecikme ve beklemelere, “faaliyet kesilmeleri” denilir. İşte, maksimum, kapasiteden bu faaliyet kesilmeleri çıkarılırsa, normal veya pratik kapasiteye ulaşılır. TEORİK KAPASİTE – BOŞA GEÇEN SÜRE

KAR FONKSİYONLARI
1 KAR GELİRLER-GİDERLER
2 KAR (BİRİMSATIŞ FİYATI-BİRİM DEĞİŞKEN MAL.) X SATIŞ MİKTARI – SABİT MALİYET
3 KAR (BİRİM KATKI PAYI )X SATIŞ MİKTARI – SABİT MALİYET
4 KAR (KATKI ORANI)X SATIŞ TUTARI – SABİT MALİYET
5 KAR KATKI ORANIX BBN SATIŞ TUTARI
 
Üst