MALİYETLERİN (GİDERLERİN) SINIFLANDIRILMASI

dersnotlari

Administrator
Yönetici
MALİYETLERİN (GİDERLERİN) SINIFLANDIRILMASI

A- FONKSİYONLARINA GÖRE GİDERLER (7/A SEÇENEĞİ)


 • Tedarik Giderleri
 • Üretim Giderleri ( DİMMG, DİG, GÜG)
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
 • Genel Yönetim Giderleri
 • Finansman Giderleri
B- ÇEŞİTLERİNE GÖRE GİDERLER (7/B SEÇENEĞİ)

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • İşçi Ücret ve Giderleri
 • Memur Ücret ve Giderleri
 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • Çeşitli Giderler
 • Vergi, Resim ve Harçlar
 • Amortisman ve Tükenme Payları
 • Finansman Giderleri
FİNANSMAN GİDERLERİ HEM FONKSİYONA GÖRE HEMDE ÇEŞİDİNE GÖRE GİDERDİR.


C- GİDER YERLERİNE GÖRE GİDERLER

 • Esas Üretim Gider Yeri
 • Yardımcı Gider Yeri
D- ÜRÜNLERE YÜKLENMELERİNE GÖRE GİDERLER

 • Direkt Giderler
 • Endirekt Giderler
E- FAALİYET HACMİNE GÖRE GİDERLER

 • Sabit Giderler
 • Değişken Giderler
 • Karma Giderler


Direkt Giderler :
Üretim maliyetine doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir.

Endirekt Giderler : Üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip, bir takın dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenebilen giderlerdir.Sabit Giderler : Belli bir zaman dilimi ve faaliyet hacmi içinde, faaliyet hacmindeki artış ve azalışlardan etkilenmeyerek aynı kalan giderlerdir.

Örnek : Kira gideri

Sabit maliyetler birim başına değişkendir.

Örneğin bir firmanın kirası 1000 TL’dir. Bu firmada üretim 10 birimde olsa 100 birimde olsa kira gideri sabit kalacaktır. Ancak sabit maliyet birime bölündüğünde değişken olacaktır.


Değişken Giderler : Faaliyet hacmine göre artan yada azalan giderlerdir.

Örnek : İlk Madde ve Malzeme verilebilir.

İşletmenin faaliyeti artarsa değişken maliyetler artar, faaliyeti azalırsa değişken maliyetler azalır, Üretim yapılmazsa sabit maliyet 0 (sıfır) olur.


Birim başına değişken maliyetler belli bir zaman sonra sabit kalır değişmez.

Karma Giderler : Bir kısmı sabit bir kısmı değişken giderlerdir.

Örnek : Personel Ücreti

Personelin ücreti 500 TL ise üretim olsa da olmasa da sabit kalacaktır. Ama personel belli bir kotayı geçerse prim alacaktır. Bu prim tutarı ise değişkendir.


FORMÜL


y=a+(b.x)

Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + ( Değişken Maliyet x Faaliyet Hacmi)Yapısal Giderler : İşletmenin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan ve yöneticilerin kısa dönemde alacakları kararlardan etkilenmeyen, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılması zorunlu olan giderlere yapısal gider denir.

Örnek : Kira gideri, Amortisman gideri, Yönetici giderleriProgramlanmış Gider : Üst yönetim tarafından belirli bir dönem içinde harcanacak en yüksek tutarı belirlenen ve bütçeye konan ödenekler uyarınca yapılan giderlere programlanmış gider denir.

Örnek : Reklam gideri, Araştırma Geliştirme gideri.
 
Üst