Meslek Hukuku Dersi Kısa Özet

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Staj yönetmeliğine göre yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde 3 kez mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajları iptal edilir.Kınama : Meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesini içeren disiplin cezasına KINAMA denir.Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi :
Sınav sonuçlarının odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile TÜRMOB’a yapılır.SMMM Sınavında başarısız olan adayların sınav kağıtları TÜRMOB tarafından 3 yıl süre ile saklanır.Etik İkilem :
Bir konunun birbirleriyle çatışan iki tarafında fa tartışılabilir doğruların olması halinde çıkan duruma etik ikilem denir.SMMM Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyelerden 2 si Maliye Bakanlığını, 3 ü YÖK nu diğer 2 üye ise Birliği temsil eder.DİSİPLİN CEZALARI • Uyarma
 • Kınama
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
 • Meslekten çıkarma


UYARMA CEZASI • Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması


KINAMA CEZASI • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması


Mali Müşavirlerin Yapacakları İşler • Defter Tutma
 • Müşavirlik
 • Denetim


Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları İşler • Müşavirlik
 • Denetim
 • Tasdik


SMMM Sınavı yılda 3 kez yapılır.SMMM adayları için staj süresi 3 yıldır.SMMM Odası Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.SMMM SINAV KOMİSYONU 7 üyeden oluşur.YMM olabilmek için en az 10 yıl SMMM yapılmış olması gerekir.Staj başvurusunun yapıldığı aylar : Nisan, Ağustos, Aralık

Disiplin yönetmeliğine göre, Oda Disiplin Kurulu, disiplin soruşturması ile ilgili incelemeyi Yönetim Kurulunun disiplin kavuşturması açıklamasına dair kararın kendisine geliş tarihinden itibaren en geç1 YIL içinde sonuçlandırmak zorundadır.Yönetim Kurulu üyeleri Kayıtlı oldukları meslek odasında en az 3 YIL kıdemli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak 3568 sayılı kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.
 
Üst