Muhasebe Denetimi Kısa Özet 1

dersnotlari

Administrator
Yönetici
àMali tabloların analiz teknikleri ile analiz edilmesi denetim süreci içinde yer almaz.àMesleki eğitim ve deneyim Genel Standartlar kapsamındadır.àPlanlama kanıt toplama yöntemlerinden biri değildir.àİşletme faaliyetlerini kaydetmek denetimin özelliklerinden biri değildir.àSPK mevzuatında, tasfiye, birleşme, devir durumunda bulunan ortaklar ile aynı durumdaki SPK ca düzenlenmiş mali tabloların denetlenmesine özel denetim adı verilir.àToplanan kanıtların zamanlılığı denetim kanıtlarının sayısını etkileyen unsurlardan değildir.àKanıt toplama maliyeti kanıtın güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir.àİç kontrol sistemini oluşturan politikaların ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlıklara maruz kalması Yapısal Riski oluşturur.àBilançoda yer alan varlıklar ve borçlar bilanço tarihinde müşteri işletmede mevcut olmalı ve mali tabloların kapsadığı döneme ilişkin kayıtlar işletmenin tüm işlemlerini kapsamalıdır ifadesi denetimin amaçlarından GERÇEKLİĞİ ifade etmektedir.àBilançoda yer alan varlıklar ve borçlar bilanço tarihinde müşteri işletmenin tüm varlıklarını ve borçlarını göstermeli ve işletmenin bilançosunda yer alması gereken bazı gerçek varlıklar ve borçlar kayıt dışı bırakılmamalıdır. İfadesi denetim amaçlarından BÜTÜNLÜĞÜ ifade etmektedir.àBilanço tarihinde yakın işlemler doğru muhasebe dönemine kaydedilmeli ve bilanço tarihinden önce gerçekleşmemiş gelir ve giderler gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir. İfadesi denetimin amaçlarından ZAMANLILIĞI ifade etmektedir.àTam açıklama standardı raporlama standardı içinde yer almaktadır.àMüşteri işletmenin iç kontrol ve muhasebe sisteminin durumunun ne olduğu konusu denetim sürecinin sözleşme öncesi faaliyetlerinde yer alır.àDenetim sözleşmesinde işlenecek denetim programının detayları yer almaz.àŞirket sahiplerinin kişisel bilgilerinin elde edilmesi denetçi için bir risk unsuru değildir.à
Müşteri seçimi yapılırken işletmenin kar durumu göz önünde bulundurulmaz.
 
Üst