Muhasebe Denetimi Kısa Özet 2

dersnotlari

Administrator
Yönetici
àMali tablolarda yer alan veriler arasındaki ilişkilerin incelenmesi karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin incelenerek gözden geçirilmesini kapsayan maddi doğruluk testi analitik testlerdir.à
Denetimin rutin şekli hesap denetiminden çıkıp risk ağırlıklı denetime kayma süreci doğrulama testlerinden analitik incelemeleri daha önemli hale getirmektedir.à
Denetçinin denetim kanıtı elde etmesinin başlıca amacı hazırlayacağı rapora ilişkin bir görüşe ulaşmaktır.àDenetçilerin mesleki yeterliliklerinin saptanması denetim sürecinin unsurlarından biri değildir.àMuhasebe belgelerinden başlanıp, mali tablolara doğru bir sıra izlenerek yapılan denetim türü kayıt sisteminin ileri doğru izlemedir.à
Denetim riski denetimin planlanması aşamasında belirlenir.àVergi inceleme elemanlarının özellikle üretim işlemelerinde uyguladıkları randıman oranları dikkate alınarak yaptıkları denetim faaliyet denetimidir.à
Herhangi bir yasada yer almamakla birlikte denetim faaliyetlerinin kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçların nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallara Genel kabul görmüş denetim standartları denir.àİşletmenin gelecekte mevcut karlılık düzeyini engelleyecek yaşamını tehlikeye sokacak amaçlarına ulaşmasını engelleyecek olaylar ve kavramlara İŞLETME RİSKİ denir.àMüşteri seçimi ve işin kabul edilmesine yardımcı olmak çalışma kağıtlarının düzenlenme amaçlarından biri değildir.à İşletme nakit varlığının sayımında fiziki inceleme ve sayım tekniğini kullanır.àYapısal riskler işletme risklerinden biri değildir.à
Çok iyi bir yönetici olması denetçinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir.àPlanlama ve gözetim çalışma alanı standartlarından biridir.àÜniversitede çalışanların ücret durumunu gösteren bordroların doğru düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin olarak SGK müfettişlerinin yaptığı denetim uygunluk denetimidir.à
İşletmenin hangi denetim alanlarında hangi denetim tekniklerini kullanarak denetimin veya kanıt toplama çalışmalarının yapılacağını belirleyen yazılı belgeye Temel Plan denir.
 
Üst