Muhasebe Denetimi Kısa Özet 3

dersnotlari

Administrator
Yönetici
àİşletmede randıman denetimi yapan bir denetçi verileri incelerken satılan her bir 1 kg pasta için 800 gr şeker ve 500 gr çikolata kullanıldığı şeklinde veriler görmüştür. Bu verilere göre yapılan analitik inceleme şekli Mantıklılık analizidir.à
Denetçi işletmenin bankadan aldığı kredilere ilişkin hesapladığı faiz giderlerinin büyüklüğüne ilişkin yapılan kayıtların doğrulanmasında yeniden hesaplama tekniğini kullanır.àDenetçinin daha önceki tecrübelerine dayanarak örneklem büyüklüğünü belirlemesine iradi örnekleme denir.àDöneme ait geçici ve genel mizanlar daimi dosya çalışma kağıtları arasında yer almaz. Cari dosya çalışma kağıtları içinde yer alır.àDenetçi ile müşteri arasında yapılan sözleşmede denetçinin denetim görüşü sonrası ortaya çıkacak müteselsil sorumlulukları yer almaz.àDenetim döneminin hangi zaman aralıklarında, kimler tarafından, hangi denetim teknikleri uygulanarak denetleneceğinin yazılı bir şekilde belirlenmesi denetimin planlanması aşamasında yapılır.àMüşterinin iç kontrol sisteminin işlevsel olmadığı veya çalışmadığı varsayımı altında bazı işlem türlerinin belirli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle yanlış kaydedilmesi veya hiç kaydedilmemesi sonucunda hesap kalanlarının önemli yanlışlıklara maruz kalması yapısal riski oluşturur.àMuhasebe kayıt sisteminin oluşturması denetim programının yararlarından biri değildir.àDenetçinin işletmede çalışanlara çeşitli sorular sorarak iç kontrol yapısının işleviyle ilgili bilgiler toplamasına soruşturma denir.àDenetçi işletmenin mali durumunun iyi olup olmadığını incelemez.àDenetçinin denetlenen işletmeyi ikinci defa denetlemesi denetçinin bağımsızlığını bozan olaylardan biri değildir.àÇekler, senetler vb. kuvvetlendirici kanıtlar arasında yer alır.àDenetim programının tasarımı denetimin planlanması aşamasında yapılır.à
İşletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliklerinin denetlenmesini sağlayan ve yönetim danışmanlığı olarak da kabul edilen denetim türü faaliyet denetimidir .

à
Her bir işlem grubundaki hesaplara uygulanacak uygunluk ve maddi doğruluk testlerinin neler olduğu ve bu testlerin kimler tarafından ne zaman yapılacağı denetim programında yer alır.
 
Üst