Muhasebe Denetimi Kısa Özet 4

dersnotlari

Administrator
Yönetici
àDenetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski denir.àYeniden yapılanmaya giden bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılıp yapılmadığı etkin ve verimli olup olmadığının denetlenmesi faaliyet denetimidir.à
Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin denetim çalışmalarında mesleki faaliyetlerinin dürüst ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünü bağımsızlık standardıyla ifade edilir.àDenetçinin kendi tecrübelerine ile şirketin müşteri profilini ve iç kontrol sisteminin yapısını birleştirerek hangi müşterilere mutabakat mektubu gönderileceğine karar vermesi sonucu iradi örneklemedir.à
Vergi oranlarının değişmesi bilanço dipnotları ile açıklanmaz.àDenetçinin işletme personelini izlemesine gözlem denir.àİşletmenin personeli tarafından yapılan işlemlerin yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştıran denetim türü uygunluk denetimidir.à***
Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski denir.àİşletmelerin test edilmesi, diğer bir ifade ile bir işletmenin belgelendirilmesinde ve muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde düzenlenen tüm belgelerin ve izlenen tüm muhasebeleştirme işlemlerinin doğru olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesinde kullanılan testlere işlem testleri denir.àBağımsız denetçinin esas amacı denetimi yapılan işletmenin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu sağlamaktır.àDenetçinin denetim yaparken bilgi deneyim ve becerilerin en iyi şekilde uygulanması mesleki dikkat ve özen standardının gereğidir.àMaddi doğruluk testlerinin uygulama amacı mali tablolardaki kalemlerin tutarlarının ve açıklamalarının doğruluğuna ilişkin kanıt toplamaktır.àİşletme dışındaki kişi ve kuruluşlardan alınan yanıtlar doğrulama tekniği uygulanarak elde edilir.àDenetim işleminin ne zaman ve kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı bir şekilde açıklandığı belge denetim programıdır.à
Karşılaştırma kanıtları denetim çalışmaları sırasında toplanan destekleyici kanıt türleri arasında yer almaz.àÖnemlilik düzeyi hesapların finansal tablolara olan etkisine göre belirlenir.
 
Üst