Muhasebede kullanılan belgeler

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Muhasebede kullanılan belgeler

Muhasebede kullanılan belgeler şunlardır;
Muhasebede kullanılan belgeler nelerdir ?
Muhasebede kullanılan belgeler;
Fatura
Sevk irsaliyesi
Perakende satış vesikaları
Perakende satış fişi
Makineli kasaların kayıt ruloları
Giriş ve yolcu taşıma biletleri
Ödeme kaydedici cihazlarla verilen belgeler Z Raporu
Gider pusulası
Müstahsil makbuzu
Serbest meslek makbuzu
Ücret bordrosu
Günlük müşteri listeleri
Taşıma irsaliyesi
İrsaliyeli fatura
 
Üst