MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)

dersnotlari

Administrator
Yönetici
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları ve görünürdeki bu işlemin kendilerini bağlamayacağı konusunda anlaşmalarıdır.

1-Mutlak muvazaa:Taraflar hiçbir hukuki işlem yapmak istememektedirler. 3. kişileri aldatmak amacı ile hukuki işlem yapmaktadırlar. Örn: icra takibindeki bir kişinin mallarını arkadaşına devretmesi

2-Nispi muvazaa:Taraflar aslında hukuki işlem yapmak istemektedirler. Fakat 3. kişilerden çekindikleri için bu işlemi başka işlemin arkasına saklamaktadırlar. Yani sözleşmeyi yapan tarafların, gerçek iradelerine uyan işlemi, görünürdeki bir işlem altına gizlemelerine denir. Örn. Büyük oğluna mallarını bağışlamak isteyen baba diğer çocuklarında çekindiği için büyük oğlu ile anlaşarak bağışlama işlemini satım işleminin arkasına gizlemesidir.
 
Üst