Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Nüfus Piramitleri
Nüfus Piramitleri Ne Anlatır?
Nüfus piramidine bakılarak ülkenin yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını görüp ekonomi çalışma oranı vb. gibi konularda bilgi alabilirsiniz.
1. Düzgün Üçgen
 • Doğum-ölüm oranları yüksektir.
 • Gelişmemiş ülkedir.
 • Orta ve Kuzey Afrika bu piramide sahiptir.
 • Nüfus, doğum ve ölümlerin fazla olması yüzünden kendini yenilemektedir.
 • Ortalama yaşam süresi kısadır.
2. İçe Dönük Piramit
 • Doğum çok ölüm azdır.
 • Gelişmekte olan ülke
 • Brezilya ve Meksika gibi ülkelerdir.
 • Kenarları içe çökmüş olan bu piramitte kaba ölüm oranının azalmasına bağlı olarak artış olur.
 • Ortalama yaşam süresi artarken bebek ölümleri azalır.
3. Arı Kovanı Piramidi
 • Doğum ve ölüm azdır.
 • Taban ve orta kesim eşittir.
 • Gelişmiş sanayi toplumlarının piramididir.
 • İngiltere, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde görülür.
4. Asimetrik Şekilli Piramit
 • Doğum ve ölüm oranlarında hızlı düşüşler görülür. (Japonya vb.)
 • Gelişmiş ülkeler, yüksek doğum oranını azaltmaya çalışırlar.
 • Nüfusla negatif gelişme adı verilen bu süreçte, çocuk nüfusu azalır, yaşlı nüfusu artar.
5. Çan Biçimli Piramit
 • Geçmişte doğum ve ölüm oranlarının düşük, daha sonra artmış olduğunu idafe eder.
 • Nüfusa ihtiyaç duyan ve bilinçli olarak doğum teşviki yapan ayrıca göç alarak nüfus arttırılır.
 • Doğum ve ölüm oranı düşük, daha uzun yaşam süreli ülkeler.Örneğin ABD ve Kanada
Nüfus Artışı
 • Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasına nüfus artışı denir.
 • Nüfus artışı veya azalışını etkileyen temel faktörler ölüm ve doğumdur.
 • Bölgeler arasında meydana gelen değişimlerde göçlerde etkilidir.
 
Üst