Özel dış ticaret rejimleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Özel dış ticaret rejimleri:

1- Geçici ithal ve geçici ihraç(ileride tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan rejim geçici ithaldir. Bu rejimde gümrük vergisi alınmaz. Tersi ise geçici ihraçtır.

2- Serbest bölgeler

3- Antrepolar(a-gerçek antrepo b-aktif antrepo)

4- Transit taşımacılık

5- Sınır ve kıyı ticareti

6- Bedelsiz ithalat
 
Üst