Püskürük Kayaçların Genel Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Püskürük Kayaçların Genel Özellikleri
  • Püskürük kayaçların içerisinde fosil bulunmaz
  • Yeryüzünde oluşan ilk kayaçlardır.
  • Tabakalı ve katmanlı bir yapıları yoktur.
  • Kütle halindedirler.
  • İç püskürük kayaçlar yerin derinliklerinde geç soğuyarak oluştukları için iri, kristal yapılı ve sert yapılı olurlar.
  • Dış püskürük kayaçlar yüzeyde atmosfer ile temas ederek oluştukları için
 
Üst